Regulamin i polityka prywatności

Serwis Voyageside działa w oparciu o niniejszy regulamin:

 Administrator – BOCZEK LTD Company number 10586101 spółka zarejestrowana w  Wielkiej Brytanii  Adres: 30 Arcadian Gardens N22 5AD London, email: administracja@voyageside.com

 Użytkownik– osoba korzystająca z serwisu.

 Materiały– wszystkie informacja publikowane przez uzytkownika (text, grafika, zdjęcia,video).

 1.Portal turystyczny Voyageside to strony internetowe gdzie umieszczane są prezentacje obiektów oraz informacje związane z turystyką i rekreacją.

 2.Zaakceptowanie  regulaminu jest wyrażane poprzez korzystanie z serwisu, użytkownik nieakceptujący niniejszego regulaminu proszony jest o nie korzystanie z serwisu.

 3.W przypadku zmiany regulaminu użytkownik zostanie poproszony o akceptacje nowych regulacji, w razie niezaakceptowania nowych postanowień użytkownik powinien przestać korzystać z serwisu.

 4.Aby korzystać z serwisu potrzebne jest urządzenie posiadające przeglądarkę internetową.

 5.Zarejestrować się w serwisie można poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie.

 6.Po zarejestrowaniu sie i zaakceptowaniu regulaminu  uzytkownik uzyskuje dostep do panelu  gdzie zarzadza swoimi materialami

 7.W razie jakichkolwiek trudności związanych z zarządzaniem swoim kontem przez użytkownika dostępne jest bezpłatne wsparcie techniczne, wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

 8.Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za publikowane przez niego materiały.

 9.Srewis nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników materiały i nie są one również weryfikowane przez serwis Voyageside, materiały  publikowane nie powinny naruszać obowiązującego prawa, jak i promować działalności konkurencyjnej. 

10.W przypadku opublikowania przez użytkownika materiałów które godzą w dobre imie serwisu ( niezgodne z prawem,czy tez promowanie działań konkurencji) , serwis zastrzega sobie prawo usunięcia materiałów jak i użytkownika z portalu Voyageside bez jakiejkolwiek rekompensaty finansowej.

 11.Użytkownik publikując materiały jednocześnie udziela zgodę na rozpowszechnianie ich przez Administratora we współpracujących z Voyageside portalach oraz w social mediach  Facebook czy Youtube.

 12.Uzytkownik  powinien zabezpieczyć dostęp do swojego konta w serwisie przed dostępem osób nieuprawnionych.

 13 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie udostępnionych materiałów przez osoby trzecie.

 14.Prezentacja obiektów w serwisie Voyageside jest  płatna, cennik jest udostepniony  na stronie serwisu.

15.Reklamacje co do płatności można zgłaszać po przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie lub bezpośrednio poprzez serwis realizujący płatność.

16.Reklamacje należy złożyć nie później niż 14 dni od  wykrycia nieprawidłowości, termin realizacji reklamacji wynosi nie dłużej niż 30 dni od daty przyjęcia  reklamacji przez serwis obsługujący płatności.

17.Proces reklamacji jest przeprowadzany rzetelnie i wnikliwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i poszanowaniem dobrych obyczajów.

18.Więcej szczegółów co do procesu rozpatrywania reklamacji na stronach serwisów współpracujących z voyageside

 

19.Promocje na prezentacje obiektów w serwisie są realizowane w ściśle określonych terminach opisanych w ofercie promocyjnej.

20.Faktura jest wystawiana przez administratora po uiszczeniu stosownej oplaty i wysylana poczta elektroniczna na adres email podany przez użytkownika.

21.Umowa użytkownika z serwisem na prezentacje obiektow jest zawierana na czas nieokreślony, użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę serwisowi, jednak zwrot poniesionych kosztów jest realizowany proporcjonalnie do czasu który pozostał na prezentacje danego obiektu w serwisie i  możliwy jest tylko gdy do zerwania umowy dochodzi z winy serwisu.

 22.Voyageside może wypowiedzieć umowę użytkownikowi jeśli użytkownik narusza postanowienia regulaminu.

 23.W przypadku wystąpienia przerw w działaniu serwisu prezentacja obiektu będzie przedłużona o okres przez jaki prezentacja obiektów była nie aktywna.

 24.Jednoczesnie Voyageside dołoży wszelkich starań aby serwis działał bez przerw.

 25.Wszelkie inne kwestie są regulowane względem obowiazujacego prawa.

 26.Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa Angielskiego.

 27.Regulamin zawiera załącznik stanowiący jego integralną część jaką jest Polityka prywatności.

 

 

                                      Polityka Prywatności

 

Voyageside jako niezależny portal kieruje swe działania aby chronić dane personalne swoich użytkowników, celem nadrzędnym jest zabezpieczenie prywatności podczas korzystania z naszego serwisu dlatego:

  • Jeśli użytkownik zostanie poproszony o podanie danych personalnych beda one zabezpieczone i chronione.
  • Użytkownicy winni mieć świadomość ze podczas wchodzenia na różne banery reklamowe mogą zostać przekierowani na strony nad którymi Voyageside nie ma kontroli.
  • użytkownik nie będzie dostawał informacji handlowych i marketingowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
  • Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.